Oznaka: sex sa tetom

  • Sada je moj red

    Sada je moj red

    “Sad je na mene red”, rekla mi je teta Jen. Bože, kako sam volio čuti te riječi. Polako je teta Jen spustila tijelo na moje, opkoračivši moje bokove i očešavši moje usne svojim. Poljubac je postao strasniji, a moje su se usne raširile, dopuštajući njezinu jeziku da klizne kroz moju obranu. Naše su se grudi…